สร้างตัวกรองจดหมาย(Google Mail)

แก้ไขล่าสุด: 15.02.2016 : 09:02  โดย: Sasina

  1. คลิกที่ลูกศรชี้ลงขนาดเล็กที่ด้านขวาสุดของแถบค้นหา เพื่อกำหนดการค้นหา
  2. เลื่อกเงื่อนไขการค้นหา
  3. คลิกที่ตัวกรอง เพื่อเริ่มการตั้งกฏ

ยกตัวอย่าง  เราต้องการให้อีเมล์ที่เข้ามาให้อยู่ใน Label ที่ชื่อว่า Finance 

  1. เลือก Option ให้แก่ป้ายกำกับ
  2. เลือก Label ที่ชื่อว่า Finance
  3. คลิก Create filter