ลงทะเบียน Google Apps Business

แก้ไขล่าสุด: 15.02.2016 : 11:09  โดย: Sasina

          Googleapps.in.th เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบอีเมล์ Google Apps Business โดยตรงจากทาง Google  ซึ่งมีใบ Certificate จากทาง Google เป็นเครื่องการันตี ทำให้มีลูกค้าจำนวนมากที่ให้ความไว้วางใจจนทำให้ Googleapps.in.th มียอดขายระบบอีเมล์ Google Apps Business เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 

           หากต้องการลงทะเบียน Google Apps คลิกที่นี่ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบอีเมล์ Google Apps Business สามารถติดต่อฝ่าย Techincal Support ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ด้านล่าง 
 

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด(สำนักงานใหญ่)

191/43-44 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 0 2204 2611
มือถือ 09 2262 6390
อีเมล์ support@dmit.co.th