ประโยชน์ของปฏิทิน

แก้ไขล่าสุด: 04.04.2016 : 10:49  โดย: nongnooch

Google Apps Thai

  • เป็นตัวช่วยในการจัดตาราง เวลาให้กับเราได้อย่างสะดวกสบาย สามารถกำหนดกิจกรรมที่จะทำลงไปได้ทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจน เปลี่ยนแปลงข้อมูล ใส่สีสันได้ตามใจเราเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวของคุณ
  • เหตุการณ์ในตาราง เราสามารถกำหนดให้แจ้งเตือนทางอีเมล์ได้ หรือไม่ต้องแจ้งก็ได้
  • บริการนี้สามารถส่ง ข้อความเชิญที่เกี่ยวกับกิจกรรมของเราได้ทางอีเมล์ และยังกำหนดล่วงหน้าได้อีกด้วย
  • ใช้ปฏิทินร่วมกันได้กับ เพื่อนของเรา และยังกำหนดได้อีกว่าจะให้ใครใช้ได้หรือไม่ อีกทั้งแสดงได้อีกว่าเรากำลังอยู่ในสถานะใดคล้ายกับการใช้บริการของ MSN
  • สามารถใช้บริการนี้ได้ทุก ที่ที่มีอินเตอร์เน็ต ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
  • สามารถแจ้งเตือนกิจกรรม ที่กำลังจะมาถึงได้ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้เรารู้ได้ล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว และไม่พลาดกิจกรรมหรือนัดหมายนั้นๆ