เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง

แก้ไขล่าสุด: 03.04.2016 : 11:38  โดย: nongnooch

ในปัจจุบันบรรดาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยจำนวนมากยังไม่ได้มี    การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอซีที มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจอย่างเต็มที่  เหตุผลหลักประการหนึ่งก็คือ ข้อจำกัดเรื่องเงินทุน เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาหากบริษัทใดต้องการใช้ระบบไอทีนั้นจะต้องลงทุนซื้อระบบมาติดตั้งเองทั้งหมด ซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ข้อจำกัดนี้กำลังถูกทำลาย โดยเทคโนโลยีที่เรียกว่า "คลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)"

Cloud Computingเนื่องจากเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง นั้นเกิดจากการนำระบบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นต่างๆ ไว้ที่เครื่องแม่ข่ายกลาง จากนั้นก็อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถล็อกอินเข้ามาในระบบเพื่อใช้งานระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากที่บริษัทของตน หรือที่ไหนก็ตาม เพียงแค่มีการใช้งานทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ยิ่งเป็นที่สนใจอย่างมากในแวดวงธุรกิจทั่วโลก เพราะคลาวด์ คอมพิวติ้ง คือ เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจที่ต้องการใช้งานระบบไอทีได้มีทางเลือกในการเช่าใช้ระบบแทนที่จะต้องลงทุนซื้อทั้งระบบ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ

นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่เคยมีระบบไอทีใช้มาก่อน ก็สามารถเริ่มต้นใช้งานระบบไอทีได้ในระยะเวลาอันสั้น ง่าย และไม่ซับซ้อน สิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมี มีเพียงแค่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเชื่อมโยงเข้าไปสู่ระบบแอพพลิเคชั่นของตนที่ฝากไว้บนคลาวด์ คอมพิวติ้งเท่านั้น
หลังจากเริ่มต้นใช้งานแล้ว คลาวด์ คอมพิวติ้ง ผู้ใช้ยังไม่ต้องกังวลถึงภาระค่าดูแลระบบ ไม่ต้องกังวลเรื่องการการอัพเกรดระบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะเรื่องเหล่านี้จะถูกยกให้เป็นภาระของผู้ให้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Services)