การรวมรายชื่ออีเมล์ที่ซ้ำกันไว้ในรายชื่อเดียว (Google Contact)

แก้ไขล่าสุด: 17.03.2016 : 09:52  โดย: Sasina

ผู้ใช้สามารถรวมรายชื่อผู้ติดต่อด้วยตนเองได้ หรือการค้นหาและรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน เพื่อรวมรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกันเป็นหนึ่งรายการผู้ติดต่อ ให้เหมาะแก่การใช้งานที่สะดวกไม่ซ้ำซ้อน ค้นหาและเรียกใช้งานง่ายนั่นเอง ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่1 : การรวมรายชื่อผู้ติดต่อด้วยตนเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Apps Business ให้เรียบร้อย
 2. เลือกแถบเมนู “ที่อยู่ผู้ติดต่อ” เพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่มี

  Google Apps Business

 3. เมื่อเข้าเมนูมา รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดจะถูกแสดงขึ้นมา
 4. ผู้ใช้เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน (รายชื่อที่ต้องการรวมกันเป็นเพียง 1 รายชื่อผู้ติดต่อ)

  Google Apps Business

 5. ไปที่เมนู “เพิ่มเติม” เลือก “รวมที่อยู่ติดต่อ” ซึ่งเป็นเมนูที่ใช้ในการรวมรายชื่อติดต่อของผู้ใช้ด้วยตนเอง เหมาะในกรณีที่มีรายชื่อผู้ติดต่อจำนวนไม่มาก

  Google Apps Business

 6. จากนั้น รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกรวมเป็น 1 รายการเท่านั้น

  Google Apps Business

วิธีที่2 : การรวมรายชื่อผู้ติดต่อดที่ซ้ำกันทั้งหมด ในครั้งเดียว

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Apps Business
 2. เลือกแถบเมนู “ที่อยู่ผู้ติดต่อ” เพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่มี

  Google Apps Business

 3. เมื่อเข้าเมนูมา รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดจะถูกแสดงขึ้นมา

  Google Apps Business

 4. ไปที่เมนู “เพิ่มเติม” เลือก “ค้นหาและรวมรายการที่ซ้ำกัน” ซึ่งเป็นเมนูที่ใช้ในการรวมรายชื่อติดต่อของผู้ใช้อัตโนมัติ เหมาะในกรณีที่มีรายชื่อผู้ติดต่อจำนวนมาก และซ้ำกันเป็นจำนวนมากด้วย

  Google Apps Business

 5. จากนั้น pop up “รวมที่อยู่ติดต่อที่ซ้ำกัน” แสดงรายการผู้ติดต่อที่ซ้ำกันทั้งหมดที่มี ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะรวมที่อยู่ติดต่อรายการใดบ้าง หรือ หากมีรายชื่อติดต่อที่ใช้ชื่อเดียวกันแต่เป็นคนละคน ผู้ใช้สามารถกดดูรายละเอียดผู้ติดต่อ จากด้านหลังชื่อผู้ติดต่อได้

  Google Apps Business

 6. เมื่อเลือกรายการผู้ติดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “รวม”
 7. รายชื่อผู้ติดต่อแต่ละรายการที่เลือกจะถูกรวมเหลือเป็น 1 รายการเท่านั้น

  Google Apps Business