การเพิ่ม-ลบ หน้าเว็บไซต์ (Google Sites)

แก้ไขล่าสุด: 17.03.2016 : 01:16  โดย: Sasina

การสร้าง Page (Google Sites)
เมื่อคุณสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเพิ่ม-ลบ หน้าเว็บไซต์ต่างๆ ได้ตามความต้องการ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เลือก เมนู "New Page" ดังภาพ


  การสร้างPage Google Apps Site

 2. ตั้งชื่อเพจในไซต์ จากนั้นเลือก Location หรือตำแหน่งการจัดเรียง


  การสร้างPage Google Apps Site

 3. จากนั้นพิมพ์ ข้อความ หรือเนื้อหาที่ต้องการลงไป
 4. ถ้าต้องการแนบไฟล์ กดที่ "Add Files" จากด้านล่างดังภาพ


  การสร้างPage Google Apps Site

 5. จะเกิดหน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ


  การสร้างPage Google Apps Site

 6. เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ จากนั้นกดปุ่ม "Open"


  การสร้างPage Google Apps Site

 7. Site จะทำการ อัพโหลดไฟล์ที่แนบมา


  การสร้างPage Google Apps Site

 8. ไฟล์ที่แนบเข้ามาจะปรากฏชื่อไฟล์ และขนาดไฟล์ อยู่ทางด้านล่าง ดังภาพ


  การสร้างPage Google Apps Site

 9. จากนั้นกด "Save"


  การสร้างPage Google Apps Site

 10. เป็นการเสร็จสมบูรณ์การสร้าง Page
    การสร้างPage Google Apps Site
การลบ Page (Google Sites)
 1. เปิด Site ขึ้นมา แล้วเลือก Page ที่ต้องการลบ จากเมนูด้านซ้ายมือ


  การลบ Page Google Apps Site

 2. เปิดเมนู More จากนั้นเลือก "Delete Page"


  การลบ Page Google Apps Site

 3. จากนั้น Site จะแสดงหน้าจอยืนยันการลบ Site คลิกปุ่ม "Delete" เพื่อลบ Page


  การลบ Page Google Apps Site